Každý den jsme obklopeni elektronickými zařízeními, která nám zjednodušují a zpříjemňují život. Domácí spotřebiče, chytré telefony, počítače a notebooky, akumulátorové nářadí, hračky na baterie… Tito užiteční pomocníci se však poté, co doslouží, stávají elektroodpadem a mohou znamenat nebezpečí pro životní prostředí. Vysloužilá elektrozařízení představují v současnosti nejrychleji rostoucí kategorii odpadu na světě. Řešením je jejich správné třídění, zpětný odběr a následná šetrná recyklace, pro kterou jsme si vybrali spolehlivého partnera, společnost REMA Systém.

A jak konkrétně jsme v roce 2023 přispěli ke zvyšování opětovného materiálového využití a ochraně životního prostředí? To deklaruje environmentální vyúčtování, které jsme obdrželi od společnosti REMA Systém, kolektivního systému zajišťujícího sběr odpadních elektrozařízení. Tento dlouhodobý a spolehlivý partner pro nás efektivně zajišťuje zpětný odběr a recyklaci vysloužilých elektronických zařízení.

A díky vám jsme za loňský rok odevzdali 3 549 kg odpadních elektrozařízení, čímž jsme přispěli k tomu, že se tento odpad nehromadí na skládkách či nespaluje ve spalovnách.

Díky recyklaci jsme snížili environmentální dopad elektroodpadu a generovali úspory, které si můžeme přiblížit na konkrétních příkladech:

Děkujeme, že s námi pomáháte chránit životní prostředí a šetřit přírodní zdroje.

Chcete-li u nás bezplatně odevzdat vysloužilé elektrozařízení, podívejte se sem.