Zajištění komplexních služeb v oblasti informačních technologií
IT outsorcing

IT outsorcing

IT outsourcing

Smyslem služby IT outsourcing od společnosti Kinet s.r.o. je převzetí péče o zákazníkovy informační technologie. Podnik používá namísto vlastních vnitřních zdrojů (například svého IT oddělení nebo pracovníka) zdroje vnější. Podmínkou je provozovat Vaše IT stejně dobře jako špičkový interní zaměstnanec, ale levněji než on.

Vaší starostí pak zůstane pouze otázka s jakými výsledky a s jakými náklady je Vaše IT provozováno.

Těžiště nabízených služeb spočívá v provádění správy a údržby informačního systému (HW a SW) zákazníka nebo jeho části. Nejvyšší úrovní nabízených služeb je forma kompletního outsourcingu provozu informačního systému.

Převzetím IT do správy společnosti Kinet s.r.o. získáte:

 • Přenesení odpovědnosti za návrh, budování a správu svého informačního systému.
 • Snížení nákladů na zajištění vysoce specializované činnosti.
 • Vymezení pevně stanovených cílů s garancí jasně definovaných nákladů.
 • Vyčíslení celkových nákladů na IT jednoduchým poměrem uživatel/cena/měsíc.
 • Podporu klíčových systémů a aplikací.
 • Uživatelskou podporu bez ohledu na velikost zákazníka.
 • Přístup pomocí vzdálené správy pro rychlé řešení případných problémů.
 • Neustálý monitoring klíčových procesů a záloh.
 • Pravidelné provádění a test bezpečnostních opatření.
 • Umístění služeb IT infrastruktury v zabezpečených datových centrech s kvalifikovaným dohledem a nonstop podporou.
 • Pojištění odpovědnosti.
 • Bezpečný dohled a manipulaci s daty.

Počítače mohou sloužit jak dobře, tak špatně, přičemž rozdíl nespočívá v technice, ale ve způsobu jejího využití. Zajištění provozu počítačového systému je pro každý podnik vysokou prioritou. Velmi nepříjemná je především pozvolná, každodenní, ztráta efektivity, kdy počítače nejsou pro zaměstnance pomocným nástrojem, ale nepřítelem. Jakmile začnete mít pocit, třeba jen občas, že by podnik fungoval lépe bez počítačů než s nimi, znamená to, že situace je vážná.

Pro bližší informace nás kontaktujte.

KINET s.r.o. 2012-2020